KONTAKT DLA RELACJI INWESTORSKICH

Ekokogeneracja S.A.
Al. Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa
Telefon: +48 22 622-72-67
Faks: +48 22 627-32-95
www.ekokogeneracja.com

Osobą odpowiedzialną za Relacje Inwestorskie i kontakty z mediami jest Prezes Zarządu Wojciech Rychlicki.

Zapytania prosimy kierować pod e-mail: relacjeinwestorskie@ekokogeneracja.com

AUTORYZOWANY DORADCA

Zarząd Ekokogeneracja S.A. informuje, iż obowiązek wynikający z § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu, został przez Ekokogeneracja S.A. wypełniony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

ANIMATOR AKCJI

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Telefon: +48 22 521-80-10
www.dm.pkobp.pl