Informacje o naszych aktualnych notowaniach pobierane bezpośrednio z serwisu NewConnect.pl

    Wykres dzienny:


    Wykres pełny:

    Więcej informacji można znaleźć na serwisie NewConnect.pl.