Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku


2018-08-20 Raport bieżący numer 08/2018 Wykluczenie akcji Ekokogeneracja S.A. w upadłości z obrotu na NewConnect

2018-08-13 Raport bieżący numer 07/2018 Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

2018-06-06 Raport bieżący numer 06/2018 Zawieszenie obrotu akcjami Ekokogeneracja S.A. w upadłości

2018-05-24 Raport bieżący numer 05/2018 Jednostkowy raport roczny Ekokogeneracja S.A.w upadłości za rok 2017

2018-05-11 Raport bieżący numer 04/2018 Zmiana adresu siedziby Ekokogeneracja S.A. w upadłości

2018-05-11 Raport bieżący numer 03/2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018

2018-01-27 Raport bieżący numer 02/2018 Raport kwartalny za IV kwartał 2017r.

2018-01-05 Raport bieżący numer 01/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018.

2017-10-27 Raport bieżący numer 23/2017 EKOKOGENERACJA SA Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

2017-10-27 Raport bieżący numer 22/2017 EKOKOGENERACJA SA Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

2017-10-27 Raport bieżący numer 21/2017 EKOKOGENERACJA SA Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

2017-10-27 Raport bieżący numer 20/2017 EKOKOGENERACJA SA Zmiana harmonogramu publikacji raportów kwartalnych

2017-10-15 Raport bieżący numer 19/2017 Jednostkowy raport roczny Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji za rok 2016

2017-09-21 Raport bieżący numer 18/2017 Otrzymanie przez Ekokogeneracja S.A. w Restrukturyzacji upomnienia w sprawie niewypełniania obowiązków informacyjnych EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

2017-09-11 Raport bieżący numer 17/2017 Podpisanie nowej umowy z animatorem rynku dla akcji Ekokogeneracja S.A. EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

2017-08-31 Raport bieżący numer 16/2017 Wygaśnięcie umowy z animatorem rynku dla akcji Ekokogeneracja S.A. EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

2017-08-18 Raport bieżący numer 15/2017 Dalsze zawieszenie obrotu akcjami Ekokogeneracja S.A. EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

2017-08-03 Raport bieżący numer 14/2017 Otrzymanie przez Ekokogeneracja S.A. w Restrukturyzacji upomnienia w sprawie niewypełniania obowiązków informacyjnych EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

2017-06-29 Raport bieżący numer 13/2017 Otrzymanie przez Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji zawiadomienia o podpisaniu umowy cesji praw i obowiązków

2017-06-28 Raport bieżący numer 12/2017 Otrzymanie przez Ekokogeneracja S.A. w Restrukturyzacji upomnienia w sprawie niewypełniania obowiązków informacyjnych

2017-02-06 Raport bieżący numer 11/2017 Wypowiedzenie umowy przez animatora akcji Ekokogeneracja S.A.

2017-05-30 Raport bieżący numer 10/2017 Rejestracja zmiany adresu siedziby Ekokogeneracja S.A.

2017-05-17 Raport bieżący numer 9/2017 Zawieszenie obrotu akcjami Ekokogeneracja S.A.

2017-05-16 Raport bieżący numer 8/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2017-05-11 Raport bieżący numer 7/2017 Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych

2017-04-20 Raport bieżący numer 6/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2017-04-04 Raport bieżący numer 5/2017 Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2017

2017-02-10 Raport bieżący numer 4/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

2017-01-29 Raport bieżący numer 3/2017 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Ekokogeneracja S.A.

2017-01-29 Raport bieżący numer 2/2017 Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Ekokogeneracja S.A.

2017-01-17 Raport bieżący numer 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

2016-12-16 Raport bieżący numer 65/2016 Rejestracja zmian statutu Ekokogeneracja S.A.

2016-11-14 Raport bieżący numer 64/2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

2016-11-08 Raport bieżący numer 63/2016 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 r.

2016-11-04 Raport bieżący numer 62/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 04.11.2016 r.

2016-10-06 Raport bieżący numer 61/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 4 listopada 2016 r.

2016-08-23 Raport bieżący numer 60/2016 Warunkowa rejestracja akcji serii N oraz serii O przez KDPW S.A.

2016-08-11 Raport bieżący numer 59/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

2016-07-18 Raport bieżący numer 58/2016 Rejestracja zmian statutu Ekokogeneracja S.A.

2016-07-05 Raport bieżący numer 57/2016 Złożenie wniosku o rejestrację zmiany statutu Ekokogeneracja S.A.

2016-07-01 Raport bieżący numer 56/2016 Rozliczenie przez Ekokogeneracja S.A. części istotnej umowy sprzedaży

2016-07-01 Raport bieżący numer 55/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału Ekokogeneracja S.A.

2016-07-01 Raport bieżący numer 54/2016 Wejście w życie uchwały Zarządu w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A

2016-06-24 Raport bieżący numer 53/2016 Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii N Ekokogeneracja S.A.

2016-06-22 Raport bieżący numer 52/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 22.06.2016 r.

2016-06-17 Raport bieżący numer 51/2016 Zamknięcie subskrypcji akcji serii N

2016-06-16 Raport bieżący numer 50/2016 Rozliczenie przez Emitenta istotnej umowy zakupu

2016-06-10 Raport bieżący numer 49/2016 Aneks do umowy sprzedaży udziałów podmiotu zależnego

2016-06-07 Raport bieżący numer 48/2016 Zamknięcie subskrypcji obligacji serii B Ekokogeneracja S.A.

2016-05-25 Raport bieżący numer 47/2016 Rozliczenie przez Emitenta istotnych transakcji zakupu

2016-05-25 Raport bieżący numer 46/2016 Zmiana informacji o liczbie akcji i głosów na ZWZA Ekokogeneracja S.A. w dniu 22.06.2016 r.

2016-05-25 Raport bieżący numer 45/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału Ekokogeneracja S.A.

2016-05-23 Raport bieżący numer 44/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r.

2016-05-17 Raport bieżący numer 43/2016 Dokonanie oceny sprawozdania finansowego za rok 2015 przez Radę Nadzorczą Emitenta

2016-05-13 Raport bieżący numer 42/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

2016-05-12 Raport bieżący numer 41/2016 Skonsolidowany raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2015

2016-05-07 Raport bieżący numer 40/2016 Zmiana terminu publikacji kwartalnego za I kwartał 2016 roku

2016-05-06 Raport bieżący numer 39/2016 Podjęcie Uchwały Zarządu Ekokogeneracja S.A. w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2016-04-29 Raport bieżący numer 38/2016 Zbycie udziałów podmiotu zależnego

2016-04-29 Raport bieżący numer 37/2016 Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii O Ekokogeneracja S.A.

2016-04-26 Raport bieżący numer 36/2016 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok 2015

2016-04-18 Raport bieżący numer 35/2016 Zamknięcie subskrypcji akcji serii O

2016-04-18 Raport bieżący numer 34/2016 Jednostkowy raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2015

2016-04-18 Raport bieżący numer 33/2016 Podpisanie przez Emitenta aneksu do istotnej umowy

2016-04-15 Raport bieżący numer 32/2016 Wyrażenie zgody i podpisanie cesji umowy przez Emitenta

2016-04-04 Raport bieżący numer 31/2016 Zmiana harmonogramu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok 2015

2016-04-04 Raport bieżący numer 30/2016 Podpisanie aneksu do umowy pożyczki udzielonej przez podmiot zależny

2016-03-17 Raport bieżący numer 29/2016 Podpisanie aneksu i rozliczenie przez Ekokogeneracja S.A. części istotnej umowy dostawy instalacji

2016-03-17 Raport bieżący numer 28/2016 Przejęcie przez Ekokogeneracja S.A. produkcji pieców ceramicznych WGE

2016-03-11 Raport bieżący numer 27/2016 Podjęcie przez Zarząd Ekokogeneracja S.A. uchwały dot. ceny emisyjnej akcji serii N oraz akcji serii O

2016-03-10 Raport bieżący numer 26/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 10.03.2016 r

2016-03-09 Raport bieżący numer 25/2016 Podjęcie przez Zarząd Ekokogeneracja S.A. uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A

2016-03-04 Raport bieżący numer 24/2016 Rozliczenie przez Ekokogeneracja S.A. części istotnej umowy dostawy

2016-02-25 Raport bieżący numer 23/2016 Wejście w życie warunkowej umowy sprzedaży akcji podmiotu stowarzyszonego

2016-02-25 Raport bieżący numer 22/2016 Podjęcie przez podmiot stowarzyszony uchwały dotyczącej określenia warunków emisji obligacji

2016-02-12 Raport bieżący numer 21/2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r

2016-02-11 Raport bieżący numer 20/2016 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. aneksu do umowy dostawy instalacji

2016-02-10 Raport bieżący numer 19/2016 Reorganizacja Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A.

2016-02-10 Raport bieżący numer 18/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 10 marca 2016r.

2016-02-10 Raport bieżący numer 17/2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu stowarzyszonego

2016-02-09 Raport bieżący numer 16/2016 Wykup obligacji przez podmiot zależny Ekokogeneracja S.A.

2016-02-05 Raport bieżący numer 15/2016 Złożenie wniosku o rejestrację obligacji serii A w KDPW S.A.

2016-01-22 Raport bieżący numer 14/2016 Sprostowanie do Komunikatu 13/2016 z dnia 22.01.2016 r.

2016-01-22 Raport bieżący numer 13/2016 Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Ekokogeneracja S.A.

2016-01-19 Raport bieżący numer 12/2016 Nabycie przez Ekokogeneracja S.A. akcji podmiotu stowarzyszonego

2016-01-19 Raport bieżący numer 11/2016 Cesja umowy dostawy instalacji na rzecz Ekokogeneracja S.A.

2016-01-19 Raport bieżący numer 10/2016 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. aneksu do umowy sprzedaży z podmiotem zależnym

2016-01-19 Raport bieżący numer 9/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016

2016-01-14 Raport bieżący numer 8/2016 Sprostowanie do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 14.01.2016 r.

2016-01-14 Raport bieżący numer 7/2016 Sprostowanie do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 14.01.2016 r.

2016-01-14 Raport bieżący numer 6/2016 Sprostowanie do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 14.01.2016 r.

2016-01-14 Raport bieżący numer 5/2016 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia obligacji przez podmiot zależny i stowarzyszony

2016-01-14 Raport bieżący numer 4/2016 Nabycie przez Ekokogeneracja S.A. obligacji podmiotu zależnego i stowarzyszonego

2016-01-14 Raport bieżący numer 3/2016 Ustanowienie przez Ekokogeneracja S.A. zabezpieczenia dla obligacji serii A

2016-01-14 Raport bieżący numer 2/2016 Zamknięcie przez Ekokogeneracja S.A. subskrypcji obligacji serii A

2016-01-10 Raport bieżący numer 1/2016 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. istotnej umowy z podmiotem stowarzyszonym

2015-12-30 Raport bieżący numer 142/2015 Zwiększenie kwoty pożyczki dla podmiotu stowarzyszonego

2015-12-29 Raport bieżący numer 141/2015 Rozliczenie przez podmiot zależny części istotnej umowy dostawy

2015-12-28 Raport bieżący numer 140/2015 Podjęcie uchwały o dokonaniu wykupu obligacji celem ich umorzenia przez podmiot stowarzyszony

2015-12-28 Raport bieżący numer 139/2015 Podjęcie uchwały o dokonaniu wykupu obligacji celem ich umorzenia przez podmiot zależny

2015-12-16 Raport bieżący numer 138/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. istotnej umowy

2015-12-09 Raport bieżący numer 137/2015 Podjęcie Uchwały Zarządu Ekokogeneracja S.A. w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2015-12-04 Raport bieżący numer 136/2015 Informacja o podjęciu uchwały o odstąpieniu przez Ekokogeneracja S.A. od przeprowadzenia oferty publicznej obligacji i uchwały o odstąpienia od emisji obligacji

2015-12-04 Raport bieżący numer 135/2015 Zmiana kapitału akcyjnego Ekokogeneracja S.A.

2015-12-01 Raport bieżący numer 134/2015 Zmiany w składzie Zarządu w podmiocie stowarzyszonym

2015-11-30 Raport bieżący numer 133/2015 Zwiększenie kwoty pożyczki dla podmiotu stowarzyszonego

2015-11-30 Raport bieżący numer 132/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. aneksu do umowy dostawy instalacji

2015-11-30 Raport bieżący numer 131/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. aneksu do umowy sprzedaży

2015-11-27 Raport bieżący numer 130/2015 Informacja o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej obligacji serii A Ekokogeneracja S.A.

2015-11-20 Raport bieżący numer 129/2015 Rozpoczęcie emisji obligacji na okaziciela serii A przez Ekokogeneracja S.A.

2015-11-20 Raport bieżący numer 128/2015 Przydział i poręczenie emisji obligacji podmiotu zależnego

2015-11-20 Raport bieżący numer 127/2015 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia obligacji przez podmiot zależny

2015-11-18 Raport bieżący numer 126/2015 Podjęcie Uchwały Zarządu Ekokogeneracja S.A. w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2015-11-16 Raport bieżący numer 125/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. istotnej umowy sprzedaży

2015-11-12 Raport bieżący numer 124/2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

2015-11-11 Raport bieżący numer 123/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.

2015-11-06 Raport bieżący numer 122/2015 Złożenie wniosku o rejestrację imiennych akcji serii Ł

2015-11-04 Raport bieżący numer 121/2015 Zamknięcie subskrypcji akcji serii Ł

2015-11-03 Raport bieżący numer 120/2015 Uchwalenie programu emisji obligacji przez podmiot stowarzyszony Ekotermika S.A.

2015-11-03 Raport bieżący numer 119/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. istotnej umowy z podmiotem stowarzyszonym

2015-11-03 Raport bieżący numer 118/2015 Spłata pożyczki przez podmiot stowarzyszony

2015-11-03 Raport bieżący numer 117/2015 Rozliczenie przez Ekokogeneracja S.A. części istotnej umowy

2015-10-29 Raport bieżący numer 116/2015 Zwiększenie kwoty pożyczki dla podmiotu stowarzyszonego

2015-10-29 Raport bieżący numer 115/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 29.10.2015 r

2015-10-28 Raport bieżący numer 114/2015 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 111/2015 z dnia 27.10.2015 r.

2015-10-28 Raport bieżący numer 113/2015 Prognoza jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego Ekokogeneracja S.A. za rok 2015.

2015-10-27 Raport bieżący numer 112/2015 Publikacja prognozy jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego Ekokogeneracja S.A. za rok 2015

2015-10-27 Raport bieżący numer 111/2015 Rejestracja zmian statutu Ekokogeneracja S.A.

2015-10-22 Raport bieżący numer 110/2015 Rozliczenie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. części umowy dostawy instalacji

2015-10-19 Raport bieżący numer 109/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. istotnych umów

2015-10-19 Raport bieżący numer 108/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. umowy dostawy instalacji

2015-10-18 Raport bieżący numer 107/2015 Podjęcie przez Ekokogeneracja S.A. aneksu do umowy z podmiotem zależnym

2015-10-18 Raport bieżący numer 106/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez podmiot zależny

2015-10-16 Raport bieżący numer 105/2015 Podjęcie uchwały o dokonaniu wykupu obligacji celem ich umorzenia przez podmiot zależny

2015-10-16 Raport bieżący numer 104/2015 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2015-10-16 Raport bieżący numer 103/2015 Rozszerzenie programu emisji obligacji w Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2015-10-02 Raport bieżący numer 102/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 29 październik 2015 r.

2015-10-02 Raport bieżący numer 101/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez podmiot zależny

2015-10-01 Raport bieżący numer 100/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. aneksu do istotnej umowy

2015-10-01 Raport bieżący numer 99/2015 Wdrożenie Programu Motywacyjnego w Ekokogeneracja S.A.

2015-10-01 Raport bieżący numer 98/2015 Przydział i poręczenie emisji obligacji podmiotu zależnego

2015-10-01 Raport bieżący numer 97/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej w Ekokogeneracja S.A.

2015-09-29 Raport bieżący numer 96/2015 Udzielenie pożyczki przez podmiot zależny

2015-09-29 Raport bieżący numer 95/2015 Otrzymanie przez podmiot zależny decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego

2015-09-24 Raport bieżący numer 94/2015 Zmiany w składzie rady nadzorczej podmiotu stowarzyszonego

2015-09-24 Raport bieżący numer 93/2015 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia obligacji przez podmiot zależny

2015-09-23 Raport bieżący numer 92/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. istotnej umowy dostawy instalacji

2015-09-14 Raport bieżący numer 91/2015 Sprostowanie do Komunikatu EBI 90/2015

2015-09-14 Raport bieżący numer 90/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu stowarzyszonego

2015-09-11 Raport bieżący numer 89/2015 Podpisanie istotnego listu intencyjnego

2015-09-11 Raport bieżący numer 88/2015 Podjęcie uchwały o dokonaniu wykupu obligacji celem ich umorzenia przez podmiot zależny

2015-09-11 Raport bieżący numer 87/2015 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2015-09-02 Raport bieżący numer 86/2015 Wykonanie części istotnej umowy przez podmiot zależny

2015-08-31 Raport bieżący numer 85/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez podmiot zależny

2015-08-21 Raport bieżący numer 84/2015 Nabycie akcji w podmiocie stowarzyszonym

2015-08-18 Raport bieżący numer 83/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

2015-08-18 Raport bieżący numer 82/2015 Skorygowany Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

2015-08-17 Raport bieżący numer 81/2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

2015-08-17 Raport bieżący numer 80/2015 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 r.

2015-08-10 Raport bieżący numer 79/2015 Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

2015-08-10 Raport bieżący numer 78/2015 Naruszenie przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego

2015-08-10 Raport bieżący numer 77/2015 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 r.

2015-07-31 Raport bieżący numer 76/2015 Przydział i poręczenie emisji obligacji przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2015-07-28 Raport bieżący numer 75/2015 Zmiany w składzie Zarządu w podmiocie stowarzyszonym

2015-07-20 Raport bieżący numer 74/2015 Dokonanie przedterminowego wykupu obligacji przez podmiot zależny

2015-07-20 Raport bieżący numer 73/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału w podmiocie stowarzyszonym Ekotermika S.A.

2015-07-16 Raport bieżący numer 72/2015 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2015-07-16 Raport bieżący numer 71/2015 Przydział i poręczenie emisji obligacji serii I Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2015-07-13 Raport bieżący numer 70/2015 Rozliczenie części istotnej umowy przez podmiot zależny

2015-07-10 Raport bieżący numer 69/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez podmiot zależny

2015-07-10 Raport bieżący numer 68/2015 Podpisanie istotnej umowy przez podmiot zależny

2015-07-08 Raport bieżący numer 67/2015 Dokonanie przedterminowym wykupie obligacji przez podmiot zależny

2015-07-06 Raport bieżący numer 66/2015 Sprostowanie treści uchwały podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 30.06.2015 r.

2015-07-03 Raport bieżący numer 65/2015 Wygaśnięcie istotnych umów zawartych przez podmiot zależny

2015-07-03 Raport bieżący numer 64/2015 Podjęcie uchwały zarządu o przedterminowym wykupie obligacji przez podmiot zależny

2015-06-30 Raport bieżący numer 63/2015 Wykup obligacji przez podmiot zależny

2015-06-30 Raport bieżący numer 62/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 30.06.2015 r

2015-06-25 Raport bieżący numer 61/2015 Zamknięcie subskrypcji akcji serii E w podmiocie stowarzyszonym Ekotermika S.A.

2015-06-24 Raport bieżący numer 60/2015 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2015-06-23 Raport bieżący numer 59/2015 Objęcie akcji w podmiocie stowarzyszonym przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2015-06-22 Raport bieżący numer 58/2015 Otrzymanie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez podmiot zależny

2015-06-22 Raport bieżący numer 57/2015 Rozliczenie przez podmiot zależny części umowy dostawy instalacji

2015-06-21 Raport bieżący numer 56/2015 Sprostowanie do błędu zawartego w Komunikacie Bieżącym nr 55/2015 z dnia 19.06.2015 r.

2015-06-19 Raport bieżący numer 55/2015 Podpisanie przez podmiot zależny aneksu do umowy dostawy instalacji

2015-06-12 Raport bieżący numer 54/2015 Przydział i poręczenie emisji obligacji serii H Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2015-06-03 Raport bieżący numer 53/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

2015-06-02 Raport bieżący numer 52/2015 Skonsolidowany raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2014

2015-06-02 Raport bieżący numer 51/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału w podmiocie stowarzyszonym Ekotermika S.A.

2015-05-26 Raport bieżący numer 50/2015 Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014

2015-05-19 Raport bieżący numer 49/2015 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014

2015-05-15 Raport bieżący numer 48/2015 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2015-05-14 Raport bieżący numer 47/2015 Uchwalenie programu emisji obligacji przez Ekokogeneracja Development Sp. z o. o.

2015-05-13 Raport bieżący numer 46/2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

2015-05-12 Raport bieżący numer 45/2015 Zamknięcie subskrypcji akcji serii D w podmiocie stowarzyszonym Ekotermika S.A.

2015-05-08 Raport bieżący numer 44/2015 Otrzymanie przez podmiot zależny decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odmowy wydania decyzji środowiskowej w Górze

2015-05-04 Raport bieżący numer 43/2015 Rozliczenie części umowy dostawy instalacji przez podmiot zależny

2015-04-30 Raport bieżący numer 42/2015 Jednostkowy raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2014

2015-04-30 Raport bieżący numer 41/2015 Rozliczenie części umowy dostawy instalacji przez podmiot zależny

2015-04-30 Raport bieżący numer 40/2015 Podpisanie umowy dotyczącej istotnej inwestycji przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2015-04-30 Raport bieżący numer 39/2015 Poręczenie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. emisji obligacji wyemitowanych przez podmiot stowarzyszony

2015-04-30 Raport bieżący numer 38/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału w podmiocie stowarzyszonym Ekotermika S.A.

2015-04-24 Raport bieżący numer 37/2015 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. istotnej umowy sprzedaży

2015-04-17 Raport bieżący numer 36/2015 Podpisanie przez podmiot zależny umowy dostawy instalacji

2015-04-16 Raport bieżący numer 35/2015 Zamknięcie subskrypcji akcji w podmiocie stowarzyszonym Ekotermika S.A.

2015-04-08 Raport bieżący numer 34/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotu stowarzyszonego Ekotermika S.A.

2015-04-07 Raport bieżący numer 33/2015 Rozpoczęcie realizacji inwestycji w podmiocie stowarzyszonym

2015-04-01 Raport bieżący numer 32/2015 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2014

2015-03-31 Raport bieżący numer 31/2015 Podjęcie przez podmiot stowarzyszony uchwały w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2015-03-27 Raport bieżący numer 30/2015 Aktualizacja oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Ekokogeneracja S.A.

2015-03-26 Raport bieżący numer 29/2015 Podpisanie istotnej umowy przez podmiot zależny

2015-03-17 Raport bieżący numer 28/2015 Uchwalenie programu emisji obligacji przez podmiot stowarzyszony

2015-03-16 Raport bieżący numer 27/2015 Uzyskanie pozwolenia na budowę przez podmiot stowarzyszony

2015-03-12 Raport bieżący numer 26/2015 Podpisanie istotnej umowy przez podmiot stowarzyszony

2015-03-04 Raport bieżący numer 25/2015 Podpisanie umowy dotyczącej istotnej inwestycji przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2015-03-04 Raport bieżący numer 24/2015 Podpisanie pakietu istotnych umów przez podmiot zależny

2015-02-24 Raport bieżący numer 23/2015 Otrzymanie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez podmiot zależny

2015-02-16 Raport bieżący numer 22/2015 Podpisanie istotnej umowy przez Emitenta

2015-02-16 Raport bieżący numer 21/2015 Nabycie 10% udziałów Kotłownia 1 Sp. z o.o. przez podmiot stowarzyszony

2015-02-14 Raport bieżący numer 20/2015 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

2015-02-13 Raport bieżący numer 19/2015 Naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego

2015-02-13 Raport bieżący numer 18/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.

2015-02-09 Raport bieżący numer 17/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu stowarzyszonego

2015-02-06 Raport bieżący numer 16/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału w Ekotermika S.A.

2015-02-01 Raport bieżący numer 15/2015 Podpisanie umowy kredytowej przez Ekokogeneracja S.A.

2015-01-28 Raport bieżący numer 14/2015 Podpisanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.

2015-01-27 Raport bieżący numer 13/2015 Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez podmiot zależny

2015-01-26 Raport bieżący numer 12/2015 Zbycie udziałów w podmiocie zależnym

2015-01-21 Raport bieżący numer 11/2015 Publikacja wstępnych jednostkowych wyników finansowych za rok 2014 Ekokogeneracja S.A.

2015-01-20 Raport bieżący numer 10/2015 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Ekokogeneracja S.A.

2015-01-20 Raport bieżący numer 9/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.

2015-01-20 Raport bieżący numer 8/2015 Złożenie wniosku o rejestrację zmian w KRS w podmiotach zależnych

2015-01-19 Raport bieżący numer 7/2015 Data publikacji wstępnych jednostkowych wyników finansowych Emitenta za 2014 rok

2015-01-19 Raport bieżący numer 6/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ekokogeneracja S.A.

2015-01-14 Raport bieżący numer 5/2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu zależnego

2015-01-14 Raport bieżący numer 4/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. w dniu 14.01.2015 r.

2015-01-13 Raport bieżący numer 3/2015 Nabycie 90% udziałów Kotłownia 1 Sp. z o.o. przez podmiot zależny

2015-01-09 Raport bieżący numer 2/2015 Zmiana terminu odbioru końcowego drugiej linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot zależny

2015-01-08 Raport bieżący numer 1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015

2014-12-31 Raport bieżący numer 81/2014 Wygaśnięcie emisji akcji serii H Ekokogeneracja S.A. w ramach Programu Motywacyjnego

2014-12-30 Raport bieżący numer 80/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.

2014-12-22 Raport bieżący numer 79/2014 Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA w dniu 14 stycznia 2015 r.

2014-12-20 Raport bieżący numer 78/2014 Złożenie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-12-18 Raport bieżący numer 77/2014 Rejestracja spółki Ekotermika S.A.

2014-12-15 Raport bieżący numer 76/2014 Uchwalenie podwyższenia kapitału Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-12-15 Raport bieżący numer 75/2014 Sprostowanie do tytułu Komunikatu Bieżącego nr-73/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

2014-12-15 Raport bieżący numer 74/2014 Korekta komunikatu bieżącego 71/2014

2014-12-15 Raport bieżący numer 73/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2014 r.

2014-12-12 Raport bieżący numer 72/2014 Przydział i poręczenie emisji obligacji serii G Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-12-11 Raport bieżący numer 71/2014 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. Listu Intencyjnego z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju

2014-12-10 Raport bieżący numer 70/2014 Przeniesienie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny

2014-12-10 Raport bieżący numer 69/2014 Utworzenie nowego podmiotu zależnego

2014-12-01 Raport bieżący numer 68/2014 Podpisanie istotnych umów i zakończenie prac badawczo-rozwojowych przez Ekokogeneracja S.A.

2014-11-25 Raport bieżący numer 67/2014 Podpisanie pakietu istotnych umów przez podmiot zależny

2014-11-22 Raport bieżący numer 66/2014 Dokonanie odbioru końcowego linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot zależny

2014-11-14 Raport bieżący numer 65/2014 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

2014-11-14 Raport bieżący numer 64/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej w Ekokogeneracja S.A.

2014-11-07 Raport bieżący numer 63/2014 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014

2014-11-03 Raport bieżący numer 62/2014 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2014-10-28 Raport bieżący numer 61/2014 Zakończenie testów linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot zależny

2014-10-24 Raport bieżący numer 60/2014 Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej przez podmiot zależny Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-10-08 Raport bieżący numer 59/2014 Zmiana terminu odbioru końcowego zakupionych linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot zależny

2014-10-08 Raport bieżący numer 58/2014 Zmiana struktury udziałowców podmiotu stowarzyszonego WGE Sp. z o.o.

2014-10-07 Raport bieżący numer 57/2014 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych

2014-10-03 Raport bieżący numer 56/2014 Rejestracja zmiany umowy spółki podmiotu zależnego

2014-09-22 Raport bieżący numer 55/2014 Rejestracja zmiany statutu Ekokogeneracja S.A.

2014-09-15 Raport bieżący numer 54/2014 Cesja istotnej umowy na Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.

2014-09-15 Raport bieżący numer 53/2014 Obniżenie i podwyższenie kapitału w Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.

2014-09-13 Raport bieżący numer 52/2014 Podpisanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.

2014-09-13 Raport bieżący numer 51/2014 Podpisanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.

2014-09-10 Raport bieżący numer 50/2014 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez podmiot zależny

2014-08-12 Raport bieżący numer 49/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii K

2014-08-11 Raport bieżący numer 48/2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

2014-08-11 Raport bieżący numer 47/2014 Wprowadzenie akcji serii K do alternatywnego systemu obrotu i złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii K

2014-07-30 Raport bieżący numer 46/2014 Podpisanie istotnych umów i zawarcie istotnych transakcji przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-07-29 Raport bieżący numer 45/2014 Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji serii K

2014-07-28 Raport bieżący numer 44/2014 Otrzymanie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. decyzji NFOŚiGW, dotyczącej oceny wniosku o dofinansowanie

2014-07-08 Raport bieżący numer 43/2014 Warunkowa rejestracja akcji serii K przez KDPW S.A.

2014-06-30 Raport bieżący numer 42/2014 Przydział i poręczenie emisji obligacji serii F Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-06-27 Raport bieżący numer 41/2014 Złożenie w KRS wniosku o rejestrację zmiany statutu Ekokogeneracja S.A.

2014-06-24 Raport bieżący numer 40/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 24.06.2014 r.

2014-06-17 Raport bieżący numer 39/2014 Otrzymanie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. decyzji NFOŚiGW dotyczącej oceny wniosku o dofinansowanie

2014-06-17 Raport bieżący numer 38/2014 Otrzymanie przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. decyzji NFOŚiGW dotyczącej oceny wniosku o dofinansowanie

2014-05-29 Raport bieżący numer 37/2014 Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii K w KDPW S.A

2014-05-27 Raport bieżący numer 36/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r.

2014-05-26 Raport bieżący numer 35/2014 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2014-05-19 Raport bieżący numer 34/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału Ekokogeneracja S.A.

2014-05-16 Raport bieżący numer 33/2014 Podpisanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.

2014-05-15 Raport bieżący numer 32/2014 Podpisanie istotnych umów przez Ekokogeneracja S.A. z podmiotami zależnymi

2014-05-14 Raport bieżący numer 31/2014 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-05-14 Raport bieżący numer 30/2014 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2014-05-12 Raport bieżący numer 29/2014 Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

2014-05-06 Raport bieżący numer 28/2014 Zakończenie kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych przez Ekokogeneracja S.A.

2014-04-25 Raport bieżący numer 27/2014 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą sprawozdań finansowych Ekokogeneracja S.A. za rok 2013

2014-04-23 Raport bieżący numer 26/2014 Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny

2014-04-17 Raport bieżący numer 25/2014 Złożenie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału

2014-04-15 Raport bieżący numer 24/2014 Zamknięcie subskrypcji akcji serii K

2014-04-14 Raport bieżący numer 23/2014 Skonsolidowany raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2013

2014-04-09 Raport bieżący numer 22/2014 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013

2014-04-08 Raport bieżący numer 21/2014 Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny

2014-04-07 Raport bieżący numer 20/2014 Jednostkowy raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2013

2014-04-02 Raport bieżący numer 19/2014 Rozwiązanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2014-04-02 Raport bieżący numer 18/2014 Rozwiązanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-03-21 Raport bieżący numer 17/2014 Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-03-19 Raport bieżący numer 16/2014 Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o..

2014-03-14 Raport bieżący numer 15/2014 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-03-14 Raport bieżący numer 14/2014 Podpisanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.

2014-02-25 Raport bieżący numer 13/2014 Otrzymanie przez podmiot zależny ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę

2014-02-21 Raport bieżący numer 12/2014 Podpisanie listu intencyjnego przez Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o.

2014-02-18 Raport bieżący numer 11/2014 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K Ekokogeneracja S.A.

2014-02-13 Raport bieżący numer 10/2014 Podjęcie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Ekokogeneracja S.A. decyzji dotyczącej warrantów subskrypcyjnych serii A1

2014-02-12 Raport bieżący numer 9/2014 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

2014-02-11 Raport bieżący numer 8/2014 Zawarcie istotnych umów przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2014-02-07 Raport bieżący numer 7/2014 Otrzymanie przez podmiot zależny decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę

2014-02-05 Raport bieżący numer 6/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. w dniu 05.02.2014 r.

2014-02-05 Raport bieżący numer 5/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. w dniu 05.02.2014 r.

2014-01-29 Raport bieżący numer 4/2014 Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny

2014-01-16 Raport bieżący numer 3/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2014

2014-01-09 Raport bieżący numer 2/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 lutego 2014 r.

2014-01-04 Raport bieżący numer 1/2014 Rejestracja spółki Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o.

2013-12-30 Raport bieżący numer 78/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.

2013-12-30 Raport bieżący numer 77/2013 Zwiększenie limitu pożyczki dla podmiotu zależnego

2013-12-20 Raport bieżący numer 76/2013 Zmiana struktury finansowania podmiotu zależnego

2013-12-19 Raport bieżący numer 75/2013 Złożenie wniosku o rejestrację nowego podmiotu zależnego

2013-12-16 Raport bieżący numer 74/2013 Otrzymanie decyzji NCBiR dotyczącej wniesionego przez podmiot zależny protestu w sprawie negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dotację

2013-12-16 Raport bieżący numer 73/2013 Wdrożenie Programu Motywacyjnego w Ekokogeneracja S.A.

2013-12-12 Raport bieżący numer 72/2013 Założenie nowego podmiotu zależnego

2013-11-22 Raport bieżący numer 71/2013 Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez podmiot zależny

2013-11-20 Raport bieżący numer 70/2013 Dopłata do kapitału Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-11-13 Raport bieżący numer 69/2013 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

2013-10-28 Raport bieżący numer 68/2013 Dopłata do kapitału Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-10-25 Raport bieżący numer 67/2013 Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowej dla podmiotu zależnego

2013-10-21 Raport bieżący numer 66/2013 Przydział i poręczenie emisji obligacji serii E Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-10-17 Raport bieżący numer 65/2013 Wycofanie przez podmiot zależny wniosku o wydanie decyzji o środowiskowej

2013-10-17 Raport bieżący numer 64/2013 Zawarcie istotnych umów przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-10-15 Raport bieżący numer 63/2013 Otrzymanie decyzji Urzędu Patentowego RP przez Ekokogeneracja S.A.

2013-10-02 Raport bieżący numer 62/2013 Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności technologii z wymogami najlepszej dostępnej techniki (BAT)

2013-09-28 Raport bieżący numer 61/2013 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2013-09-28 Raport bieżący numer 60/2013 Złożenie przez podmiot zależny wniosku o wydanie decyzji o środowiskowej

2013-09-28 Raport bieżący numer 59/2013 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału i zmiana Statutu Spółki

2013-09-13 Raport bieżący numer 58/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii F1

2013-09-09 Raport bieżący numer 57/2013 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii F1

2013-09-06 Raport bieżący numer 56/2013 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F1 do alternatywnego systemu obrotu

2013-08-30 Raport bieżący numer 55/2013 Zaciągnięcie pożyczki przez Ekokogeneracja S.A. od podmiotu zależnego

2013-08-30 Raport bieżący numer 54/2013 Cesja umowy licencyjnej przez podmiot zależny na rzecz Ekokogeneracja S.A.

2013-08-30 Raport bieżący numer 53/2013 Zbycie udziałów podmiotu zależnego na rzecz Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-08-21 Raport bieżący numer 52/2013 Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji serii F1

2013-08-20 Raport bieżący numer 51/2013 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Ekokogeneracja S.A. za rok 2013

2013-08-14 Raport bieżący numer 50/2013 Naruszenie obowiązku informacyjnego

2013-08-14 Raport bieżący numer 49/2013 Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

2013-08-08 Raport bieżący numer 48/2013 Warunkowa rejestracja akcji serii F1 przez KDPW S.A.

2013-08-02 Raport bieżący numer 47/2013 Decyzja w sprawie wykonania prac badawczych zgazowywania pierza przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-08-02 Raport bieżący numer 46/2013 Zawarcie istotnych umów przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-07-30 Raport bieżący numer 45/2013 Wykonanie porozumienia ugodowego przez ZEW Kogeneracja S.A. w sprawie rozszerzenia rejestracji znaku towarowego

2013-07-22 Raport bieżący numer 44/2013 Otrzymanie decyzji NCBiR dotyczącej oceny merytorycznej złożonego przez podmiot zależny wniosku w I Konkursie Programu GEKON

2013-07-05 Raport bieżący numer 43/2013 Przydział i poręczenie emisji obligacji serii D Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-07-01 Raport bieżący numer 42/2013 Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-06-25 Raport bieżący numer 41/2013 Złożenie wniosku o rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału

2013-06-24 Raport bieżący numer 40/2013 Dopłata do kapitału Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-06-19 Raport bieżący numer 39/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. w dniu 19.06.2013 r.

2013-06-14 Raport bieżący numer 38/2013 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2013-06-12 Raport bieżący numer 37/2013 Przeprowadzenie przez podmiot zależny testów i zamkniętego pokazu linii do produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem paliwa alternatywnego

2013-05-28 Raport bieżący numer 36/2013 Złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-05-27 Raport bieżący numer 35/2013 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

2013-05-23 Raport bieżący numer 34/2013 Zawarcie porozumienia ugodowego z ZEW Kogeneracja S.A. w sprawie rozszerzenia rejestracji znaku towarowego

2013-05-23 Raport bieżący numer 33/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2013 r.

2013-05-17 Raport bieżący numer 32/2013 Przydział i poręczenie emisji obligacji serii C Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-05-14 Raport bieżący numer 31/2013 Raport kwartalny za I kwartał 2013

2013-04-23 Raport bieżący numer 30/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału

2013-04-16 Raport bieżący numer 29/2013 Skonsolidowany raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2012

2013-04-15 Raport bieżący numer 28/2013 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2013-04-10 Raport bieżący numer 27/2013 Złożenie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału

2013-04-05 Raport bieżący numer 26/2013 Jednostkowy raport roczny za 2012 rok

2013-04-02 Raport bieżący numer 25/2013 Zamknięcie subskrybcji akcji serii F1

2013-03-29 Raport bieżący numer 24/2013 Uprawomocnienie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-03-25 Raport bieżący numer 23/2013 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F1 Ekokogeneracja S.A.

2013-03-24 Raport bieżący numer 22/2013 Zmiana istotnej umowy w podmiocie zależnym – Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.

2013-03-24 Raport bieżący numer 21/2013 Nabycie udziałów podmiotu zależnego – Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.

2013-03-24 Raport bieżący numer 20/2013 Nabycie udziałów podmiotu zależnego – Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-03-13 Raport bieżący numer 19/2013 Otrzymanie decyzji przez podmiot zależny – Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. o udzieleniu pozwolenia na budowę

2013-03-12 Raport bieżący numer 18/2013 Złożenie wniosku o dofinansowanie w I Konkursie Programu GEKON przez podmiot zależny Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-03-12 Raport bieżący numer 17/2013 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za rok 2012

2013-03-06 Raport bieżący numer 16/2013 Sprostowanie do tytułu Komunikatu Bieżącego nr-15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.

2013-03-06 Raport bieżący numer 15/2013 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. w dniu 06.03.2013 r.

2013-02-13 Raport bieżący numer 14/2013 Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

2013-02-13 Raport bieżący numer 13/2013 Rezygnacja członka Zarządu w Ekokogeneracja S.A. i Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-02-08 Raport bieżący numer 12/2013 Przydział i poręczenie emisji obligacji serii B Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-02-08 Raport bieżący numer 11/2013 Rozszerzenie programu emisji obligacji w Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-02-06 Raport bieżący numer 10/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 marca 2013 r.

2013-01-30 Raport bieżący numer 9/2013 Złożenie przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

2013-01-23 Raport bieżący numer 8/2013 Złożenie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia budowy

2013-01-23 Raport bieżący numer 7/2013 Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji

2013-01-23 Raport bieżący numer 6/2013 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za rok 2012 i wyznaczenie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2012 r.

2013-01-18 Raport bieżący numer 5/2013 Dokonanie wpisu zastawu rejestrowego na udziałach podmiotu zależnego Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-01-09 Raport bieżący numer 4/2013 Dokonanie przedterminowego wykupu obligacji przez podmiot zależny Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-01-07 Raport bieżący numer 3/2013 Otrzymanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na podmiot zależny Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2013-01-04 Raport bieżący numer 2/2013 Otrzymanie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2013-01-04 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. aneksu do umowy sprzedaży z podmiotem zależnym

2012-12-11 Raport bieżący numer 51/2012 Złożenie wniosku o ustanowienie zastawu przez podmiot zależny Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2012-11-30 Raport bieżący numer 50/2012 Poręczenie emisji obligacji serii A Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2012-11-30 Raport bieżący numer 49/2012 Wygaśnięcie uchwały dotyczącej emisji akcji serii F

2012-11-22 Raport bieżący numer 48/2012 Zawarcie istotnych umów przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2012-11-19 Raport bieżący numer 47/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału w Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2012-11-16 Raport bieżący numer 46/2012 Nabycie obligacji emitowanych przez podmiot zależny

2012-11-15 Raport bieżący numer 45/2012 Naruszenie obowiązku informacyjnego

2012-11-15 Raport bieżący numer 44/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012

2012-11-08 Raport bieżący numer 43/2012 Złożenie wniosku o wydanie nowej decyzji środowiskowej przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-11-06 Raport bieżący numer 42/2012 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2012

2012-10-31 Raport bieżący numer 41/2012 Podjęcie Uchwały Zarządu Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. w sprawie określenia warunków emisji obligacji serii A

2012-10-30 Raport bieżący numer 40/2012 Zbycie udziałów podmiotu zależnego na rzecz Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2012-10-30 Raport bieżący numer 39/2012 Uchwalenie podwyższenia kapitału Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2012-10-29 Raport bieżący numer 38/2012 Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji przez podmiot zależny Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-10-29 Raport bieżący numer 37/2012 Podjęcie uchwały o emisji obligacji przez Ekokogeneracja Development Sp. z o. o.

2012-10-26 Raport bieżący numer 36/2012 Zawarcie istotnej umowy przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2012-10-18 Raport bieżący numer 35/2012 Objęcie udziałów w Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.

2012-10-12 Raport bieżący numer 34/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału w Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-10-03 Raport bieżący numer 33/2012 Wycena udziałów Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-09-28 Raport bieżący numer 32/2012 Otrzymanie decyzji przez podmiot zależny Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-09-28 Raport bieżący numer 31/2012 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F Ekokogeneracja S.A.

2012-09-20 Raport bieżący numer 30/2012 Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-09-20 Raport bieżący numer 29/2012 Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.

2012-09-19 Raport bieżący numer 28/2012 Poręczenie emisji obligacji serii D Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-09-06 Raport bieżący numer 27/2012 Podwyższenie kapitału w Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-09-06 Raport bieżący numer 26/2012 Zawarcie istotnej umowy przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-09-06 Raport bieżący numer 25/2012 Podpisanie Listu Intencyjnego przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-08-21 Raport bieżący numer 24/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2012-07-31 Raport bieżący numer 23/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012

2012-07-31 Raport bieżący numer 22/2012 Poręczenia emisji obligacji serii C Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-07-09 Raport bieżący numer 21/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2012-07-03 Raport bieżący numer 20/2012 Odstąpienie od planowanej inwestycji

2012-07-02 Raport bieżący numer 19/2012 Złożenie wniosku do Urzędu Patentowego RP

2012-06-29 Raport bieżący numer 18/2012 Poręczenia emisji obligacji spółki zależnej

2012-06-29 Raport bieżący numer 17/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. w dniu 28.06.2012 r.

2012-06-21 Raport bieżący numer 16/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentrami finansowymi

2012-06-06 Raport bieżący numer 15/2012 Raport roczny za rok 2011

2012-06-04 Raport bieżący numer 14/2012 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2011

2012-06-04 Raport bieżący numer 13/2012 Termin przekazania raportu rocznego za rok 2011

2012-06-04 Raport bieżący numer 12/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2012-05-31 Raport bieżący numer 11/2012 Poręczenia emisji obligacji spółki zależnej

2012-05-24 Raport bieżący numer 10/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012 r.

2012-05-18 Raport bieżący numer 9/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji zwykłych na okaziciela serii B, C1, D i E

2012-05-18 Raport bieżący numer 8/2012 Oświadczenie o stosowaniu przez Ekokogeneracja S.A. zasad ładu korporacyjnego

2012-05-17 Raport bieżący numer 7/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2012-05-16 Raport bieżący numer 6/2012 Zmiana sposobu finansowania inwestycji w podmiocie zależnym

2012-05-15 Raport bieżący numer 5/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

2012-05-11 Raport bieżący numer 4/2012 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C1, D i E do alternatywnego systemu obrotu

2012-05-02 Raport bieżący numer 3/2012 Uzyskanie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny – Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

2012-04-24 Raport bieżący numer 2/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Ekokogeneracja S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

2012-04-24 Raport bieżący numer 1/2012 Przydzielenie dostępu do EBI