KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU 2017:

RAPORTY ROCZNE:

Data Wydarzenie
24.05.2018 Jednostkowy raport roczny za rok 2017

RAPORTY KWARTALNE:

Data Wydarzenie
26.01.2018 Raport za IV kwartał 2017
11.05.2018 Raport za I kwartał 2018
13.08.2018 Raport za II kwartał 2018
13.11.2018 Raport za III kwartał 2018

WALNE ZGROMADZENIA:

Data Wydarzenie
Brak Brak