Statut Ekokogeneracja S.A. tekst jednolity – 26.01.2017

Regulamin zarządu Ekokogeneracja S.A. – 09.02.2011

Regulamin WZA Ekokogeneracja S.A. – 04.03.2011

Regulamin RN Ekokogeneracja SA – 21.02.2011

Oświadczenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego – 27.03.2015

KRS Ekokogeneracja S.A. – 15.07.2016