Strategia Ekokogeneracja S.A. zakłada produkcję, dostawę „pod klucz” i sprzedaż instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów dla inwestycji na terenie małych i średnich miast oraz zakładów przemysłowych w Polsce.

Instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów o mocy użytecznej do 10 MW oparte są o technologie pieca ceramicznego WGE i pieca obrotowego.

Nabywcami instalacji są:

– podmioty z Grupy Kapitałowej Ekotermika S.A., powiązanej kapitałowo z Ekokogeneracja S.A., dokonujące bezpośrednich inwestycji na terenie miast lub zakładów przemysłowych, jako długoterminowy operator produkujący energię cieplną z odpadów na rzecz odbiorcy przedsiębiorstwa ciepłowniczego na terenie danego miasta lub na rzecz danego zakładu przemysłowego,

– inni klienci zainteresowani bezpośrednim zakupem instalacji w celu produkcji energii cieplnej z odpadów.