Akcjonariusze na dzień 14.12.2017

Liczba akcji Liczba głosów % kapitału
1. AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 5 288 718 5 288 718 38,89 %
2. Michał Buda 883 120 883 120 6,49 %
3. Eugeniusz Kukułowicz 868 000 868 000 6,38 %
4. Aleksandra Zieleniewska 752 400
752 400 5,53 %
5. Pozostali 5 807 762
5 807 762 42,71 %
Razem 13 600 000 13 600 000 100,00%

* – Członek Zarządu