Kluczowe daty z życia Spółki:

Styczeń 2009 Założenie Spółki.
Kwiecień 2010 Rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Spółkę.
Wrzesień 2010 Przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną.
Grudzień 2010 Rejestracja emisji akcji serii B.
Luty 2011 Przeprowadzenie oferty sprzedaży akcji serii B do imiennie oznaczonych inwestorów, członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Marzec 2011 Rejestracja emisji akcji serii C1.
Lipiec 2011 Podniesienie kapitału w spółce zależnej Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie WGE Sp. z o.o.)
Sierpień 2011 Rejestracja emisji akcji serii D.
Październik 2011 Nabycie udziałów w spółce zależnej Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.
Luty 2012 Rejestracja akcji serii E
Maj 2012 Dopuszczenie do obrotu i pierwsze notowanie akcji serii B, C1, D i E w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Październik 2012 Założenie spółki zależnej Ekokogeneracja Development Sp. z o.o., podwyższenie kapitału w spółce Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.
Marzec 2013  Wykup udziałów mniejszościowych w spółkach Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie WGE Sp. z o.o.) i Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.
Kwiecień 2013 Rejestracja emisji akcji serii F1
Styczeń 2014 Założenie spółki zależnej Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o.
Maj 2014 Rejestracja emisji akcji serii K
Grudzień 2014 Założenie spółki stowarzyszonej Ekotermika S.A.
Styczeń 2015 Nabycie przez Ekotermika S.A. udziałów w spółce Kotłownia 1 Sp. z o.o. realizującej inwestycję w produkcję energii cieplnej z odpadów w Nowym Dworze Mazowieckim
Kwiecień 2015 Podpisanie przez podmiot zależny umowy dostawy instalacji dla inwestycji w Nowym Dworze Mazowieckim
Grudzień 2015 Rejestracja emisji akcji serii Ł
Maj 2016 Rejestracja emisji akcji serii O
Czerwiec 2016 Rejestracja emisji akcji serii N