Budowanie pozycji rynkowej jako znaczącego producenta i dostawcy instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów o użytecznej mocy cieplnej do 10 MW, w oparciu o technologie pieca ceramicznego WGE i pieca obrotowego na terenie małych i średnich miast w Polsce.