Jednostkowy raport roczny Ekokogeneracja S.A.w upadłości za rok 2017