Zarząd Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji (“Emitent”) informuje, iż w dniu 10.01.2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki WGE Development Sp. z o.o. w restrukturyzacji.