Zarząd Ekokogeneracja S.A. informuje, iż Spółka w dniu 28.06.2017 r. złożyła w Sądzie Rejonowym w Warszawie uproszczony wniosek o upadłość Ekokogeneracja S.A. i Spółka czeka na jego rozpatrzenie przez Sąd.