EKOKOGENERACJA SA Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.