EKOKOGENERACJA SA Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.