Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji zmiany adresu siedziby Emitenta.

Od 29 maja 2017 r. siedziba Emitenta znajduje się pod adresem: ul. Nowogrodzka 50 lok 515, 00-695 Warszawa