Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o zwołaniu na dzień 4 listopada 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w budynku Millennium Plaza w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 123A, sala nr 8, piętro XV.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 04.11.2016

Projekty uchwał NWZA 04.11.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów 04.11.2016

Formularz wykonywania głosu pełnomocnik niebędący os fizyczną 04.11.2016

Wzór pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego os fizyczną 04.11.2016

Formularz wykonywania głosu pełnomocnik będący os fizyczną 04.11.2016

Wzór pełnomocnictwa akcjonariusza będącego os fizyczną 04.11.2016

Opinia zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru NWZA 04.11.2016