Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 roku, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał, objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A., nie zgłoszono sprzeciwu.

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZA Ekokogeneracja S.A. w dniu 22.06.2016