Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2016 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w budynku Hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie, przy Placu Artura Zawiszy 1, sala Belweder I.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 22.06.2016

Projekty uchwał ZWZA 22.06.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów 22.06.2016

Formularz wykonywania głosu pełnomocnik będący os fizyczną 22.06.2016

Formularz wykonywania głosu pełnomocnik niebędący os fizyczną 22.06.2016

Wzór pełnomocnictwa akcjonariusza będącego os fizyczną 22.06.2016

Wzór pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego os fizyczną 22.06.2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2015