Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 marca 2016 roku, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał, objętych protokołem ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. nie zgłoszono sprzeciwu.

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na NWZA Ekokogeneracja S.A. w dniu 03.10.2016